Türkiye Cumhuriyeti

Cidde Başkonsolosluğu

Başkonsolosun Mesajı

        Değerli Vatandaşlarımız,

Son yıllarda artan ikili ilişkilerimizin en güzel örneklerinin  sergilendiği Suudi Arabistan’da  T.C.  Cidde Başkonsolosluğundaki görevime,  10 Ağustos 2012 tarihinde geçici görevle başlamış,  1 Şubat 2013 tarihinde de  Başkonsolos ünvanıyla   sürekli atanmış bulunmaktayım. O tarihten bu yana sizlere hizmet vesilesi olan  bu görevi sürdürmekten şeref duymaktayım.

            Şerefli ve sorumluluk gerektiren bu görevi yerine getirirken temel amacımız, Konsolosluklar,  tüm vatandaşlarımız için resmi muamelelerinde verilen hizmetler bakımından ülkemizin değişik makamlarının kapısı konumunda olduklarından,  vatandaşlarımızın işlemlerini doğru ve seri şekilde yerine getirmek; yabancılar için ise Başkonsolosluğumuzun, ülkemizin Cidde’deki   adeta görünen yüzünü  ve penceresini teşkil etmesi itibariyle de, işlem ve davranışlarımızla en iyi şekilde ülkemizi temsil etmek; Suudi Arabistan’la   gelişen ilişkilerimizi daha ileri noktalara götürmek; dört mevsimin bir arada yaşandığı harikulade doğal güzelliklere sahip, kültürüyle, tarihi zenginlikleriyle, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan  jeopolitik konumuyla bu ülke vatandaşları ve burada ikamet eden üçüncü ülke vatandaşları nezdinde ülkemizi tanıtmak ve SA nezdinde vatandaşlarımızın çıkarlarını korumaktır.

Burada yaşayan vatandaşlarımızın milli birlik, beraberlik ve  dayanışma duygularını ayakta tutmak ve vatana bağlılık bilinçlerinin  güçlendirmesi  amacıyla, değişik mahiyetteki iletişim ve karşılıklı diyalog kanalları bugüne dek hep açık tutulmuş, Başkonsolosluğumuza kolayca ulaşabilmeleri sağlanmıştır.

            Ülkemizi ve toplumumuzu ilgilendiren her konuda aktif bir tutum içinde olunması, varlığımızın hissettirilmesi, ülkemizin görünürlüğünün sağlanması, haklarımızın korunması ve sahip çıkılmasının vatandaşlarımızın özgüvenine olumlu katkı yaptığını gözlemlemekteyiz. Bu çerçevede, gerek Başkonsolosluğumuzla vatandaşlarımız arasında, gerek kendi aralarındaki iletişimin, birlikte hareket etmenin, paylaşmanın ve yardımlaşmanın önemi ortaya çıkmaktadır.

            Başkonsolosluğumuz  görevlisi tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte,  vatandaşlarımızın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhundan kaynaklanan samimi çabalardan aldığımız cesaret ve şevkle, gerçekleştirilen  hizmetlerimizde,  empatiyi esas almayı öngörüyor;  bu istikamette kendimizin böyle bir müracaatta bulunması halinde  karşımızdaki görevliden nasıl bir karşılık bekliyorsak öyle davranmayı temel bir prensip olarak ikame etmeyi hedefliyoruz.

            Günümüzde Sosyo- Kültürel etkinliklerin, Ülkelerarası yakınlaşmalarda önemi çok büyüktür. Suudi Arabistan bu anlamda çeşitli Uluslararası kurum ve etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır. İslam İşbirliği Teşkilatı, İslam Kalkınma Bankası merkezleri ile diğer bazı önemli kurumlara Cidde'nin ev sahipliği yapması Cidde kentini önemli  bir konuma sahip kılmaktadır.

Ayrıca Suudi Arabistan'da ikamet sahibi vatandaşlarımızın mevcudiyeti, resmi ve gayri resmi değişik düzeylerdeki heyet ziyaretlerinin  yanı sıra,  Hac ve Umre amacıyla Mekke, Medine ve Cidde’yi her yıl yüzbinlerce vatandaşımız ziyaret etmektedir. Bu vatandaşlarımızın da rahatı ve güvenliği için  Riyad Büyükelçiliğimiz ve Cidde Başkonsolosluğumuz her türlü gayreti göstermektedir.  Anılan Temsilciliklerimiz, Bakanlığımızca uygulamaya konulmuş olan  “yeni konsolosluk konsepti” doğrultusunda vatandaşlarımızın Suudi Arabistan'daki faaliyetlerinde Uluslararası Anlaşmalar ve ülke yasalarının verdiği imkanları en azami biçimde kullanarak onlara destek  olmaya devam etmektedir.

            Başkonsolosluğumuz nezdinde mevcut olan Ticaret, Ekonomi, Eğitim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Din Hizmetleri ve Basın Ataşeliklerimiz, kendi görev alanlarıyla alakalı olarak,  başta vatandaşlarımız olmak üzere tüm müracaatçılara fedakarlıkla  hizmet vermektedirler. Görev çevremizde Cidde, Mekke, Medine, Taif, Tebük ve Abha kentlerinde bulunan toplam 6 adet Uluslararası Türk  Okulu, Devletimizin sağladığı imkanlar ve vatandaşlarımızın  katkılarıyla burada mukim evlatlarımıza eğitim imkanı sağlamaktadır.

            Bana tevdi edilmiş olan bu görevimin yukarıda maruz  bilinç ve prensipler çerçevesinde Riyad Büyükelçiliğimizin de himaye ve talimatları tahtında  vatandaşlarımızın mutluluk ve esenliğine, iki kardeş ülke arasındaki  ilişkilerin daha da ileriye götürülmesine   katkıda bulunmasına  devamını ümit ediyor, bu vesileyle Bakanlığımız, Büyükelçiliğimiz ve Cidde Başkonsolosluğumuzun tüm mensupları  adına  saygı, selam ve sevgilerimi sunuyorum