Türkiye Cumhuriyeti

Cidde Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk

1. Başkonsolosluğumuz 1985 yılından bu yana Cidde'de faaliyet göstermektedir. Başkonsolosluğumuz idari yönden Riyad Büyükelçiliğimize bağlıdır.  

Riyad Büyükelçiliği ile Başkonsolosluğumuz arasında bölge bazında görev paylaşımı bulunmaktadır. Başkonsolosluğumuz görev bölgesi,  Suudi Arabistan'ın batısında yer alan Tebuk, Medine, Mekke, Baha, Asir ve Cizan Emirliklerini kapsamaktadır.

2. Başkonsolosluğumuz bünyesindeki ihtisas birimleri, Ticaret; Eğitim; Çalışma ve Sosyal Güvenlik; Din Hizmetleri ve Basın Ataşelikleri’nden oluşmaktadır.  

3. Başkonsolosluğumuz ve sözügeçen ihtisas birimlerimiz görev bölgemizde yaşayan vatandaşlarımıza pasaport, noterlik, askerlik, nüfus ve tereke işlemleri başta olmak üzere her türlü konsolosluk hizmetini sunmaktadır.

Başkonsolosluğumuz hizmetleri yerleşik olduğu Cidde’de verilmekle birlikte, çok geniş bir coğrafyaya yayılan görev bölgemizdeki vatandaşlarımızın yaşadıkları yerlere de dönemsel ve geçici olarak gidilerek, yerinde hizmet verilmeye çalışılmaktadır. Bu kapsamda, yılda birer kez Medine, Tebuk ve Asir’de (Abha)  konsolosluk hizmeti planlaması mevcuttur. Başkonsolosluğumuzun online sisteme geçmesinden sonra geçici konsolosluk hizmetlerinde, online ortamda yapılması gereken pasaport, nüfus, ve askerlik işlemlerinin yerinde yerine getirilmesi mümkün olamamaktadır.

4. - Türkiye’ye çeşitli amaçlarla gitmek isteyen yabancılara bu amaçlara uygun vize ita edilmesi keza görevlerimiz arasındadır.

- Her yıl Hac ve Umre amacıyla görev bölgemize yaklaşık 500 bin vatandaşımız gelmektedir. Bu vatandaşlarımızın Suudi Arabistan’da bulundukları süre içinde karşılaşabilecekleri sorunların çözümüne yardım sağlanmaktadır.
 

- Suudi Arabistan ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunulmakta, sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

- Görev bölgemizde çalışmakta olan vatandaşlarımızın iş yaşamı bağlamında olabilecek ihtiyaç ve talepleri ile ilgilenilmekte, kesin dönüş yapan vatandaşlarımıza hizmet belgeleri düzenlenmektedir.
 
5. Ayrıca, Resmi görevler çerçevesinde Cidde’ye gelen heyet ve yetkililere Başkonsolosluğumuzca destek sağlanmaktadır.