Başkonsolosluğumuza Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alınacaktır

Cidde Başkonsolosluğu 20.07.2009

T.C. Cidde Başkonsolosluğu

Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınavı Duyurusu

Başkonsolosluğumuz personel ihtiyacını karşılamak üzere sınavla Sözleşmeli Sekreter alınacaktır.

1) Adaylarda Aranan Nitelikler :

1. T.C. vatandaşı olmak
2. Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak. ( 15 Temmuz 1969 tarihinden sonradoğmuş olmak)
3. En az lise veya dengi okullar ile bu okullara eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığımızca
onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak.
4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak.
5. Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikap,rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak.
6. Erkek adaylar için: askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak.
7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını Sağlık Kurulu
Raporu ile belgelemek (sınavı kazanan adaylardan istenecektir).
8. Adayların okuma, yazma, konuşma ve anlama bakımından iyi düzeyde Arapça bilmeleri, ve bilgisayar kullanmaları zorunlu olup, İngilizce bilmek tercih nedenidir.

2) Sınavlar:

A. Yazılı Eleme Sınavı ( 24 Ağustos 2009, Pazartesigünü, 10.00-16.30 saatleri arasında Başkonsolosluk binasında yapılacaktır)

10.00-12.00 saatleri arası:

1. Arapçadan Türkçeye çeviri (1 saat)
2. Türkçe Kompozisyon (1 saat)

13.30-15.30 saatleri arası:

1. Türkçeden Arapçaya çeviri (1 saat)
2. Arapça Kompozisyon (1 saat)

3. İngilizce

4. Matematik

Yazılı eleme sınavında başarılı olan adaylar 26 Ağustos 2009, Çarşamba günü, saat 10.00’da yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edilecektir.

B. Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:

- Genel Kültür (Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı ve Türk İnkılap Tarihi)
- Bilgisayar kullanımı

3) Adaylardan İstenen Belgeler:

- Başvuru dilekçesi ve kısa özgeçmiş (dilekçede; adres, telefon numarası, e-mail adresi gibitemas bilgilerine de yer verilmelidir).
- Pasaportun ve Suudi Arabistan ikame izni belgesinin aslı veya yazılı sayfalarının onaylı fotokopileri
- Nüfus Hüviyet Cüzdanının aslı veya onaylı fotokopisi (arkalı önlü)
- Son aldığı diplomanın aslı veya fotokopisi (onaylı fotokopi sınavı kazanan adaydan dosyaya konmak üzere istenecektir)
- İki adet vesikalık fotoğraf
- Erkek adaylar için: askerlik terhis belgesinin aslı veya fotokopisi (onaylı fotokopi sınavı kazanan adaydan istenecektir)

- Varsa daha önce çalışılan işyerlerinden alınan referans belgeleri,

Sınava katılmak isteyenlerin, en geç 22 Ağustos 2009, Cumartesi günü saat 14.00’e kadar şahsen veya yazılı olarak (posta ya da e-posta) Türkiye Cumhuriyeti Cidde Başkonsolosluğu’na başvurmaları gerekmektedir.Yazılı sınava girerken, pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

Başvuru Adresi :

Turkish Consulate Generale

P.O. Box: 70 Jeddah 21411 Saudi Arabia

E-Posta : turkcons.jeddah@mfa.gov.tr

Pazar - Perşembe

09:00 - 17:00

KONSOLOSLUK ŞUBEMİZ PAZAR-PERŞEMBE GÜNLERİ 08:30-14:00 SAATLERİ ARASINDA HİZMET VERMEKTEDİR.
1.1.2018 Yeni yıl tatili
23.4.2018 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
14.6.2018 17.6.2018 Ramazan Bayramı
20.8.2018 24.8.2018 Kurban Bayramı
23.9.2018 Suudi Arabistan Milli Günü
29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı