Başkonsolosluğumuza Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alınacaktır

Cidde Başkonsolosluğu 02.02.2010

T.C. Cidde Başkonsolosluğu

Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınavı Duyurusu

Başkonsolosluğumuz personel ihtiyacını karşılamak üzere sınavla Sözleşmeli Sekreter alınacaktır.

1) Adaylarda Aranan Nitelikler :

1. T.C. vatandaşı olmak
2. Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak

3. En az lise veya dengi okullar ile bu okullara eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığımızca
onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak. Üniversite mezunu olmak öncelikli tercih nedenidir.
4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak.
5. Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak.
6. Erkek adaylar için: askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak.
7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını Sağlık Kurulu
Raporu ile belgelemek (sınavı kazanan adaylardan istenecektir).
8. Adayların okuma, yazma, konuşma ve anlama bakımından yeterli düzeyde Arapça bilmeleri, ve bilgisayar kullanmaları zorunlu olup, yeterli düzeyde İngilizce bilmek tercih nedenidir.

2) Sınavlar:

A. Yazılı Eleme Sınavı ( 1 Mart 2010, Pazartesi günü, 10.00-17.00 saatleri arasında Başkonsolosluk binasında yapılacaktır)

10.00-13.00 saatleri arası:

1. Arapçadan Türkçeye çeviri (1 saat)
2. İngilizce’den Türkçe’ye çeviri (1 saat)

3. Türkçe Kompozisyon (1 saat)
14.00-17.00 saatleri arası:

1. Türkçeden Arapçaya çeviri (1 saat)
2. Arapça Kompozisyon (1 saat)

3. Matematik (1 saat)

Yazılı eleme sınavında başarılı olan adaylar 3 Mart 2010, günü, saat 10.00’da yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edilecektir.

B. Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:

- Genel Kültür (Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı ve Türk İnkılap Tarihi)
- Arapça ve İngilizce dinleme-anlama-konuşma

- Bilgisayar/Daktilo kullanımı

3) Adaylardan İstenen Belgeler:

- Başvuru dilekçesi ve kısa özgeçmiş (dilekçede; adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir).
- Pasaportun ve/veya Suudi Arabistan ikame izni belgesinin aslı veya yazılı sayfalarının onaylı fotokopileri
- Nüfus Hüviyet Cüzdanının aslı veya onaylı fotokopisi (arkalı önlü)
- Son aldığı diplomanın aslı veya fotokopisi (onaylı fotokopi sınavı kazanan adaydan dosyaya konmak üzere istenecektir)
- İki adet vesikalık fotoğraf
- Erkek adaylar için: askerlik terhis belgesinin aslı veya fotokopisi (onaylı fotokopi sınavı kazanan adaydan istenecektir)

- Varsa daha önce çalışılan işyerlerinden alınan referans belgeleri,

Sınava katılmak isteyenlerin, en geç 14 Şubat 2010, Pazar gününe kadar şahsen veya yazılı olarak (posta ya da e-posta), yukarıdaki belgelerle Türkiye Cumhuriyeti Cidde Başkonsolosluğu’na başvurmaları gerekmektedir. Yazılı sınava kabulde, pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

Başvuru Adresi :

Turkish Consulate Generale

P.O. Box: 70 Jeddah 21411 Saudi Arabia

Tel: 00966 2 665 48 73 – 660 16 07

E-Posta : turkcons.jeddah@mfa.gov.tr

Pazar - Perşembe

09:00 - 17:00

Konsolosluk Şubemiz Pazar-Perşembe günleri 09:00-14:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
1.1.2020 Yeni yıl tatili
24.5.2020 26.5.2020 Ramazan Bayramı
31.7.2020 3.8.2020 Kurban Bayramı
23.9.2020 Suudi Arabistan Milli Günü
29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı