T.c. Cidde Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınavı

Cidde Başkonsolosluğu 24.11.2011
T.C. Cidde Başkonsolosluğu’na Alınacak Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu           24.11.2011  

Cidde Başkonsolosluğumuzda istihdam edilmek üzere sınavla Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter alınacaktır.                                         

1) Adaylarda Aranan Nitelikler:
1. T.C. vatandaşı olmak
2. Sınav tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış olmak
3. En az lise veya dengi okullar ile bu okullara eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığımızca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak. Üniversite mezunu olmak öncelikli tercih nedenidir.
4. Türkçeyi okumak, yazmak ve anlamak yönünden çok iyi derecede bilmek
5. Okumak, yazmak ve anlamak yönünden yeterli derecede Arapça bilmek
6. Kamu haklarından yoksun bulunmamak
7. Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak
8. Erkek adaylar için: Askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak
9. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını Sağlık Kurulu Raporu ile belgelemek (Sınavı kazanan adaylardan istenecektir).
10. Adayların okuma, yazma, konuşma ve anlama bakımından yeterli düzeyde Arapça bilmeleri ve bilgisayar kullanmaları zorunlu olup, yeterli düzeyde İngilizce bilmek tercih nedenidir. Adayların varsa İngilizce bilgisi düzeyi sözlü sınav aşamasında değerlendirilecektir.  

2) Sınavlar:
A. Yazılı Eleme Sınavı
25 Aralık 2011 Pazar günü 10.00-13.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında Başkonsolosluk binasında yapılacaktır.  

10.00-13.00 saatleri arası:                                                           
1. Arapçadan Türkçeye çeviri (1 saat)
2. Türkçe Kompozisyon (1 saat)

14.00-17.00 saatleri arası: 
1. Türkçeden Arapçaya çeviri (1 saat) 
2. Matematik (1 saat)  

Yazılı eleme sınavında başarılı olan adaylar 26 Aralık 2011 Pazartesi günü, saat 10.00’da yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edilecektir.  

B. Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:
- Genel Kültür (Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı ve Türk İnkılâp Tarihi)
- Arapça ve Türkçe (varsa İngilizce) dinleme-anlama-konuşma
- Bilgisayar kullanımı  

3) Adaylardan İstenen Belgeler:
- Başvuru dilekçesi ve kısa özgeçmiş  (Dilekçede; adres, telefon numarası, e-posta adresi gibi  temas bilgilerine de yer verilmelidir.)
- Pasaportun ve/veya Suudi Arabistan ikamet izni belgesinin aslı veya yazılı sayfalarının onaylı fotokopileri
- Nüfus Cüzdanının aslı veya onaylı fotokopisi
- Son aldığı diplomanın aslı veya fotokopisi (onaylı fotokopi sınavı kazanan adaydan istenecektir)
- İki adet vesikalık fotoğraf
- Erkek adaylar için: Askerlik terhis belgesinin aslı veya fotokopisi (onaylı fotokopi sınavı kazanan adaydan istenecektir)
- Adli Sicil ve Adli Arşiv Kaydı (Sınavı asil ve yedek olarak kazanacaklardan talep edilecektir)  

Sınava katılmak isteyenlerin, en geç 10 Aralık 2011 Cumartesi gününe kadar şahsen  veya yazılı  olarak (posta ya da e-posta), yukarıdaki belgelerle T.C. Cidde Başkonsolosluğu’na başvurmaları   gerekmektedir. Yazılı sınava kabulde, pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.  

Başvuru Adresi:
Turkish Consulate General in Jeddah                             
P.O. Box: 70 Jeddah 21411 Saudi Arabia
Tel        : +966 2 665 48 73 - 660 16 07 
Faks      : +966 2 665 22 80
E-posta  : consulate.jeddah@mfa.gov.tr

Pazar - Perşembe

09:00 - 17:00

Konsolosluk Şubemiz Pazar-Perşembe günleri 09:00-14:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
1.1.2020 Yeni yıl tatili
24.5.2020 26.5.2020 Ramazan Bayramı
31.7.2020 3.8.2020 Kurban Bayramı
23.9.2020 Suudi Arabistan Milli Günü
29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı