29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Cidde Başkonsolosluğu 29.10.2014

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

Değerli Vatandaşlarımız,

İdrak ettiğimiz bugün, Türkiye Devletinin 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet’i ilan ederek, resmen yeni bir devlet olduğunu dünyaya ve dostlarına duyurduğu kıymetli bir gündür.Bu nedenle, bu tarih Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu olarak kabul edilmiştir.

Aslında, 23 Nisan 1920’de Ankara’da toplanan milletin temsilcilerinden oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisi, TBMM Hükümeti adıyla yeni devletin temellerini atmış, İmparatorluk mirasının en güzel şekilde nasıl temsil edileceğini ve tüm dünya ile barışı amaçlayan bir ülkenin kuruluşunu fiilen ortaya koymuştu. Kurtuluş Savaşı’nı yürütmüş ve ardından, 29 Ekim 1923 tarihinde bu Meclis tarafından Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle prosedür tamamlanarak yeni devletin kuruluşu ilan edilmiştir. Bunda payı olanları bu vesileyle minnet ve şükranla anıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti, büyük önder GaziMustafa Kemal ile birlikte İstiklal Savaşını yaparak ülkeyi kuran ekibin ellerinde şekillenirken, başta Müslüman Ortadoğu ve Balkanlar coğrafyası olmak üzere, tüm dünyaya ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ prensibiyle barış mesajını vermiş, düne kadar savaştığı ülkelerle anlaşmalar yaparak paktlar kurmuştur.Türkiye Cumhuriyeti’nin “Yurtta barış, dünyada barış” hedefi 1923’ten beri hep aynı kalmıştır.

Bu çerçevede Türkiye Cumhuriyeti,ortak tarihimizin yüzyıllar öncesine uzandığı İslam dünyasının yanı sıra, yakın ve uzak coğrafyalarda, ne kadar mazlum millet varsa, hepsinin yanında olmuş; başta Arap dünyası olmak üzere, komşu ülkelerle iyi ilişkilerini sürdürmüştür. Zaman zaman bazı aksamalar yaşansa da, ortak tarihe, kültüre ve inanca sahip olduğu ülkelerle gittikçe güçlenendostluk ilişkilerini geliştirme amacını muhafaza etmiştir.

Avrupa Birliği adaylık sürecini azimli bir şekilde devam ettiren Türkiye Cumhuriyeti için Avrupa ne derece önemliyse Ortadoğu da aynı derecede öneme sahiptir. Küresel birçok kuruluşun asli üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti için bölgesi de aynı derecede önemi haizdir. Komşularından izole olan bir devletin kalknması ve gelişmesi mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti, bölge ve komşu ülkeler için kara günde güvenilir bir dost, iyi günde ise sevinçlerini paylaşacağı yoldaşlarıdır. Komşu ve dost ülkeler ile onların kardeş halklarının en sevinçli anlarında yanında olan Türkiye Cumhuriyeti, başları dara düştüğünde bu kez onlar için emin bir sığınaktır. Ortadoğu’da son yaşanan menfi gelişmeler ve terör örgütleri nedeniyle yerlerinden, yurtlarından olan 1 milyon 600 bini aşkın Suriye ve Iraklı mülteciye, ülkemiz şefkat kucağını açmış, büyüklüğünü ve alicenaplığını bir kez daha göstermiştir.

Dış politikasında “adalet, barış ve istikrarı” hedefleyen Türkiye Cumhuriyeti,daima zalimin ve haksızın karşısında, mazlumun yanında yeralmıştır. Dostları için bir kazanç olan Türkiye Cumhuriyeti, düşmanları için de endişe ve caydırıcılık sebebidir.

91 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti kurulurken, Ortadoğu, Anadolu, Rumeli ve Kafkaslar istikrarsızlık ve kaosla başbaşaydı. Neredeyse tümüyle emperyalistlerin işgali altında olan bu bölgelerde, sömürgeci güçlerin ağırlığı hissediliyordu. Türkiye Cumhuriyeti, sömürgeci ve
işgalci güçlere karşı Kurtuluş Savaşını başararak, işgalcilere başkaldırlıp bağımsız olunacağını gösterme konusunda bölgemiz ve esir milletleriçin model teşkil etmiştir. Daha sonraki senelerde ise bölge ülkeleri için başka bir alanda, bölgede parlamenter demokrasiye ilk geçen ülke olarak demokrasisi ve gerçekleştirdiği kalkınmahamleleriyle ekonomik ve demokratik bir model olma keyfiyetini gündeme getirmiştir. Ekonomisi her geçen yıl biraz daha büyütmüş ve bugün, dünyanın 17’inci, Avrupa’nın ise 9’uncuen büyük ekonomisi haline gelmeyi başarmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti, bugün ulaştığı ticaret hacmi ve turizm potansiyeliyle, aynı kültürü, inancı ve dünya görüşünü paylaştığımız dost ve kardeş Ortadoğu ülkeleri için cazibe merkezi olmuştur. Zira, İstanbul’da Sultanahmet Camii’nde ve Haremeyn’i Şerifeyn’ de aynı Cuma namazı kılınmakta, aynı Müslümanlar aynı biçimde saf tutmaktadır. Cidde’de olduğu gibi, Ankara’da da büyüklere saygı gösterilmekte, çocuklar sevilmekte, aynı değerler paylaşılmakta; aynı kültürün, aynı inancın insanları olarak, geçmiş ortak tarihimizin gölgesinde, aynı ağacın farklı dalları olarak varlığımızı sürdürmekteyiz.

Günümüzde Ülkemizin bu farkındalık ve görünürlüğünü, komşularımız, bölgemiz ve dünyaya, Ülkesi ve Milletine olan gönül sevdasıyla dolu olarak gece gündüz demeden yorulmak bilmeyen çalışma azimleri, kaba gücü değil hak, adalet ve eşitlik temeline dayalı diplomatik girişimleriyle hissettiren Devletimizin zirvesindeki sevk ve idaresinde yeralanbaşta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu olmak üzere, bunda katkısı olan tüm zevataminnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 91’inci yaşını bu yıl yine sizlerle birlikte, geleceğe olan ümitlerlekutlamanın mutluluğunu, kıvancını yaşıyoruz.

Bu güne dek birçok önemli icraat ve başarıları gerçekleştiren devletimiz, 2023 yılı için de kendisine bazı

büyük hedefler belirlemiştir. Bu hedeflerine ilerlemede kendi iç dinamiklerimizin olduğu kadar, dost ve kardeş ülkelerin destekleri de katkı sağlayacaktır.

Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Türkiye’nin dostu ve kardeşi ülkeler.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 91. Yaşı, hepimiz için kutlu olsun.

Fikret ÖZER

T.C. Cidde Başkonsolosu


Pazar - Perşembe

09:00 - 17:00

Konsolosluk Şubemiz Pazar-Perşembe günleri 09:00-14:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
1.1.2020 Yeni yıl tatili
24.5.2020 26.5.2020 Ramazan Bayramı
31.7.2020 3.8.2020 Kurban Bayramı
23.9.2020 Suudi Arabistan Milli Günü
29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı