Bedelli Askerlik Başvurularına İlişkin Duyuru

Cidde Başkonsolosluğu 11.01.2015

"Bedelli Askerlik"ten yararlanmak isteyen yükümlü vatandaşlarımızın başvuruları için gerekli hususlar aşağıda belirtilmiştir;

A. Başvuru Şartları:

1- 01.01.1988 (bu tarih dahil) tarihinden önce doğmuş olanlar (Mahkemece resmi hastane doğum kayıtları esas alınarak yapılan yaş düzeltmeleri haricindekiler dikkate alınmayacaktır.);

2- Kanunun Geçici 52. Maddesinin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, her ne sebeple olursa olsun henüz fiili askerlik hizmeti başlamamış olanlar;

3- Her ne sebeple olursa olsun daha önce bedelli veya dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılmış olanlardan yaş şartı taşıyor olanlar;

4- Herhangi bir yaş sınırlaması aranmaksızın kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ‘Askerliğe Elverişli Değildir’ kararlı raporları nedeniyle askerlikten muaf tutulanlar;

5- Bedelli askerlik yapmaya istekli olanlar.

Bedelli askerlik tutarı 18.000 TL olup yatırılabilecek hesap numaraları aşağıda kayıtlıdır:

-T. Vakıflar Bankası IBAN No (TL) (TR28 0001 5001 5800 7302 9593 00 numaralı,

-T. Halk Bankası IBAN No (TL) (TR31 0001 2009 4520 0010 2600 83 numaralı,

-T.C. Ziraat Bankası IBAN No (TL) (TR49 0001 0017 4537 7119 4351 38 numaralı.

B. Yapılması gereken işlemler:

Başvuru şu şekillerde gerçekleştirilebilecektir:

1. Şahsen veya e-devlet üzerinden yapılacak başvuru (Sadece Suudi Arabistan’da T.C. Ziraat Bankası Cidde Şubesinde veya Suudi Arabistan’da herhangi bir bankada hesabı bulunan vatandaşlarımız için)

a- Yükümlü Başkonsolosluğumuza başvuracak ve bedelli askerlik şartlarını taşıyıp taşımadağının ilgili memur tarafından tespit edilmesinden sonra kendisine ödemeyi yapması için ‘Bedelli Askerlik Yurt Dışı Ödeme Belgesi (Ek-B Lahika-6) Konsoloslukça doldurularak verilecektir (veya e-Devlet sistemi üzerinden “Asal Bedelli Askerlik Başvurusu”nda bulunması ve e-Devlet sisteminden alacağı "Barkotlu Ödeme Belgesi” ve yukarıda belirtilen bankalardan birine 18.000 TL’yi yatırıldığına dair dekontun aslı ile (dekontta bulunması gereken bilgiler yukarıda belirtilmiştir) birlikte Başkonsolosluğumuza başvurması halinde işlemi kabul edilecektir.)

b- T.C. Ziraat Bankası Cidde Şubesinde hesabı olan vatandaşlarımız ödemelerini doğrudan anılan Bankadan gerçekleştirebilecektir.

c- Sözkonusu ödemeyi müteakip, ödemeye ilişkin üç (3) adet dekont aslının bankadan alınması gerekmektedir (Dekontların banka tarafından mutlaka imzalanıp, kaşelenmesi gerekmektedir). d- Ayrıca, dekontların üzerinde kanun kapsamında yükümlünün aşağıda sıralanan bilgileri mutlak surette bulunacaktır;

(1) T.C. kimlik numarası

(2) Adı ve soyadı

(3) Doğum tarihinin (gün/ay/yıl)

(4) Nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe

(5) Ödenen bedel tutarı

(6) Yapılan ödemenin Savunma Sanayii Destekleme Fonu adına

Yukarıdaki hesap numaralarının birine Türk Lirası cinsinden açılan hesabına yatırıldığı ve aynı bankanın hesabına alacak kaydedilmek üzere teslim alındığına dair açıklama.

e- Ödemelerini T.C. Ziraat Bankası Cidde Şubesi dışında gerçekleştirecek diğer Suudi bankalarında hesabı bulunan vatandaşlarımızın ise dekont üzerinde mutlak surette isim-soyisim ve T.C. kimlik numaralarını yazdırmaları gerekmektedir.

f- Ödemesini yapan yükümlü, ödeme yaptığı bankadan alacağı üç (3) adet orjinal banka dekontu ile bedelli askerlik işlemlerini tamamlamak üzere yeniden Başkonsolosluğumuza gelecektir. Bu şekilde vatandaşımız başvurusunu tamamlamış olacaktır.

2. Suudi Arabistan’da herhangi bir bankada hesabı bulunmayan yükümlülerin yapması gereken işlemler

a) Şahsen başvuracak olanlar:

1- Başvuru şartlarını taşıyan vatandaşlarımız nüfus cüzdanları ile birlikte Başkonsolosluğumuza şahsen başvuracaklardır.

2- Başvuru esnasında Başkonsolosluğumuz tarafından verilecek formun (Ek-B Lahika-1) yükümlü tarafından doldurulması gerekmektedir.

3- Ardından sözkonusu form ile birlikte bir yakını tarafından Türkiye’de yukarıda belirtilen hesapların birine kendi adıyla 18.000 TL yatırılacaktır.

4- Türkiye’de ödemesi yapılan yükümlü, ödeme yapılan bankadan alacağı üç (3) adet orjinal banka dekontu (dekontta bulunması gereken bilgiler yukarıda belirtilmiştir) ile bedelli askerlik işlemlerini tamamlamak üzere yeniden Başkonsolosluğumuza gelecektir. Bu şekilde vatandaşımız başvurusunu tamamlamış olacaktır.

b) E-devlet üzerinden ilk başvuruyu yapacak olanlar:

1- Başvuru şartlarını taşıyan vatandaşlarımız nüfus cüzdanları ile birlikte Başkonsolosluğumuza şahsen başvuru yapabilecekleri gibi e-devlet sistemi üzerinden de ilk başvuruyu yapabilirler.

2- Görev bölgemizde bulunan yükümlü vatandaşlarımızın, e-Devlet sistemi üzerinden “Asal Bedelli Askerlik Başvurusu”nda bulunması ve e-Devlet sisteminden alacakları "Barkotlu Ödeme Belgesi” ve yukarıda belirtilen bankalardan birine 18.000 TL’nin yatırıldığına dair dekontun aslı ile (dekontta bulunması gereken bilgiler yukarıda belirtilmiştir) birlikte Başkonsolosluğumuza başvurmaları halinde işlemleri kabul edilecektir.

3- Ardından e-Devlet sisteminden alacağı sözkonusu ödeme belgesi çıktısı ile birlikte bir yakını tarafından Türkiye’de yukarıda belirtilen hesapların birine adına 18.000 TL yatırılacaktır.

4- Türkiye’de ödemesi yapılan yükümlü, ödeme yapılan bankadan alacağı üç (3) adet orjinal banka dekontu ile bedelli askerlik işlemlerini tamamlamak üzere yeniden Başkonsolosluğumuza gelecektir. Bu şekilde vatandaşımız başvurusunu tamamlamış olacaktır.

c) Tüm işlemlerini Türkiye’de vekalet vererek yaptırmak isteyenler:

- Dileyen yükümlü vatandaşlarımız, Başkonsolosluğumuza gelerek, Türkiye’de yetkili bir avukata vekalet verebilir, bu şekilde vekilleri tarafından tüm işlemlerini Türkiye’de yaptırabilirler.

C. Diğer önemli genel notlar:

1- Teslim edilen belgeler Başkonsolosluğumuzca yükümlünün bağlı bulunduğu Askerlik Şubesi’ne iletilecektir.

2- Ödemeler internet bankacılığı üzerinden yapılamayacaktır.

3- Ödemeler tek seferde ve peşin olarak 18.000 TL olarak yatırılacaktır. Taksitlendirme yapılması sözkonusu değildir.

4- Vatandaşlarımız Başkonsolosluğumuza başvurularını müteakip, haklarında düzenlenen ödeme belgelerini yurt içindeki yakınlarına göndererek, ödemelerini yurt içinden yaptırmaları ve banka dekontlarını Başkonsolosluğumuza teslim etmeleri suretiyle bedelli askerlik başvurusnu yapmış olacaklardır.

5- Dekontların üzerinde kanun kapsamında yükümlünün yukarıda sıralanan bilgileri mutlaka bulunacaktır. Ancak, başvuru sahiplerinin YABANCI bankalardan aldıkları dekontlarda kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası bulunması kaydıyla, eksik olan diğer bilgilerin Başkonsolosluğumuzda görevli personelce dekont üzerine yazılması ve (sadece yabancı) bankaların üç adet dekont düzenlemediği durumlarda dekontun çoğaltılarak "aslı gibidir" kaşesi ile onaylanması mümkündür.

6- Vatandaşlarımızın ödemelerini şahsen yapmaları gerektiğinden Başkonsoloslukça açılan ara hesaplar üzerinden ödemeler gerçekleştirilememektedir.

7- Ödemelerini Suudi Arabistan Riyali (SAR) olarak ödeyecek vatandaşlarımızın, 18.000 TL karşılığı SAR olarak ödemenin yapılacağı günlük döviz satış kuru üzerinden ödemenin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. (18.000 TL, her gün kura göre değişmekle birlikte, fikir vermesi açısından yaklaşık 29.000-29.500 SAR civarında tutmaktadır).

8- Bedelli Askerlik’ten yararlanmak isteyen vatandaşlarımız için son başvuru tarihi 13 Şubat 2015, Cuma günüdür (Cuma günü Suudi Arabistan’da haftasonu tatili olduğundan fiilen 12 Şubat 2014 günü son başvuru tarihidir). Başvuru için gereken tüm evrakın bu tarihe kadar eksiksiz olarak Başkonsolosluğumuza teslim edilmiş ve ödemenin yapılmış olması gerekmektedir.

İlave bilgi talepleri için Başkonsolosluğumuza
consulate.jeddah@mfa.gov.tr
eposta adresinden
veya mesai saatlerinde +966126601607 (Dahili: 110/115/128) ulaşılabilir.

Saygıyla duyurulur.


Pazar - Perşembe

09:00 - 17:00

KONSOLOSLUK ŞUBEMİZ PAZAR-PERŞEMBE GÜNLERİ 08:30-14:00 SAATLERİ ARASINDA HİZMET VERMEKTEDİR.
1.1.2018 Yeni yıl tatili
23.4.2018 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
14.6.2018 17.6.2018 Ramazan Bayramı
20.8.2018 24.8.2018 Kurban Bayramı
23.9.2018 Suudi Arabistan Milli Günü
29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı