Yurtdışından Ülkemize Götürülecek Kara Taşıtları- Yönetmelik Değişikliği Duyurusu

Cidde Başkonsolosluğu 29.11.2015

13 Ekim 2015 tarih ve 29501 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/8113 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar çerçevesinde anılan Kararın 20. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“5) Türkiye gümrük bölgesine getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına yirmi dört ay, binek ve yük hayvanları ile bu hayvanların çektikleri taşıtlara altı ay,’’

Sözkonusu karar yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Buna göre, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız, kendi özel kara taşıtlarını ülkemizde 24 ay süreyle ithal etmeksizin kullanabileceklerdir. Bu süre daha önce 6 ay idi.

24 aylık sürenin hitamında, sözkonusu taşıtların ya Türkiye dışına çıkartılması ya da ülkemize ithal edilmeleri gerekmektedir.

Konuya ilişkin ilave bilgiye Gümrük ve Ticaret Bakanlığının aşağıda kayıtlı internet adresinden ulaşılabilmektedir:

http://www.gtb.gov.tr/duyurular/yurdisindan-getirilen-araclarin-kalis-suresi-uzatildi

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.
T.C. Cidde Başkonsolosluğu


Pazar - Perşembe

09:00 - 17:00

Konsolosluk Şubemiz Pazar-Perşembe günleri 09:00-14:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
1.1.2020 Yeni yıl tatili
24.5.2020 26.5.2020 Ramazan Bayramı
31.7.2020 3.8.2020 Kurban Bayramı
23.9.2020 Suudi Arabistan Milli Günü
29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı