Yurtdışından Ülkemize Götürülecek Kara Taşıtları- Yönetmelik Değişikliği Duyurusu

Cidde Başkonsolosluğu 29.11.2015

13 Ekim 2015 tarih ve 29501 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/8113 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar çerçevesinde anılan Kararın 20. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“5) Türkiye gümrük bölgesine getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına yirmi dört ay, binek ve yük hayvanları ile bu hayvanların çektikleri taşıtlara altı ay,’’

Sözkonusu karar yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Buna göre, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız, kendi özel kara taşıtlarını ülkemizde 24 ay süreyle ithal etmeksizin kullanabileceklerdir. Bu süre daha önce 6 ay idi.

24 aylık sürenin hitamında, sözkonusu taşıtların ya Türkiye dışına çıkartılması ya da ülkemize ithal edilmeleri gerekmektedir.

Konuya ilişkin ilave bilgiye Gümrük ve Ticaret Bakanlığının aşağıda kayıtlı internet adresinden ulaşılabilmektedir:

http://www.gtb.gov.tr/duyurular/yurdisindan-getirilen-araclarin-kalis-suresi-uzatildi

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.
T.C. Cidde Başkonsolosluğu


Pazar - Perşembe

09:00 - 17:00

KONSOLOSLUK ŞUBEMİZ PAZAR-PERŞEMBE GÜNLERİ 08:30-14:00 SAATLERİ ARASINDA HİZMET VERMEKTEDİR.
1.1.2018 Yeni yıl tatili
23.4.2018 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
14.6.2018 17.6.2018 Ramazan Bayramı
20.8.2018 24.8.2018 Kurban Bayramı
23.9.2018 Suudi Arabistan Milli Günü
29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı