Hac Ve Umre Amacıyla Suudi Arabistan’a Gelecek Vatandaşlarımızın Bilmesi Ve Dikkat Etmesi Gereken Bazı Önemli Hususlar

Cidde Başkonsolosluğu 03.12.2015


Sağlık:

·Sağlık hizmetleri konusunda, hacı adayları ve umre amacıyla gelen vatandaşlarımız kronik hastalıklarını, devamlı kullandıkları ilaçları ve özel ilgi ve takip gerektiren sağlık durumlarını din görevlisine ve kafile başkanına mutlaka bildirmelidirler.

·Özellikle yaşlı, kilolu, tansiyon, kalp ve solunum yetersizliği olan hacı ve umrecilerimiz, hayli yüksek olan Hira ve Sevr mağaralarına kesinlikle çıkmamalıdır.

·Alzheimer hastaları veya ciddi psikolojik sorunları olan kişilerin hac/umreye gelmemeleri uygun olacaktır. İlla gelinmek isteniyorsa, ya yakınlarından birinin refakatinde ya da bunun önceden kafile sorumlusuna bildirilmesi ve her an yanında bir refakatçisinin bulunması gerekir. Zira geçtiğimiz yıllarda bu durumdaki vatandaşlarımızda sık sık kaybolma vakaları yaşanmıştır.

·Kafile başkanı, din görevlisi, bölge bürosu, fetva ve irşat ekibi ve denetim ekibinin telefon numaraları alınmalıdır. Ulaşılamama durumu ihtimaline karşı bunlardan en azından birinin telefon numarası Türkiye’deki yakınlarına bildirilmelidir. (Bunlara ilaveten ihtiyaten Cidde Başkonsolosluğu acil hattı mesai gün ve saatleri dışında sadece acil durumlarla sınırlı olmak üzere, +966 53 207 9651 numaralı telefonla irtibat kurulabilir.)

Güvenlik-Dolandırıcılık:

·Kurbanlarını kesecekleri, adreslerine hurma gönderileceği vaadiyle veya başka vaatlerle hacı adaylarından para toplayan, fakat sözlerini yerine getirmeyen şahıslara karşı dikkatli olunması gerekir.

·Hac esnasında fazla eşya alınmaması tavsiye edilir. Eşyalarının bir kısmını kargolar aracılığıyla ülkemize göndermek isteyen vatandaşlarımız, tanınmış firma isimlerini kullanarak dolandırıcılık yapan firmalara karşı dikkatli olmalıdırlar.

·Vatandaşlarımızın pasaportlarına mutlak surette sahip çıkmaları, çantalarını yanlarından ayırmamaları, örneğin abdest alırken yere, duvara vs. koymamaları gerekmektedir.

·Hac mevsiminde para kaybetme ve para çaldırma olaylarına sıkça rastlanmaktadır. Bu bakımdan hacı adayları dışarı çıkarken yanlarına ihtiyaçlarından fazla para almamalıdırlar.

·Güvenlik açısından, özellikle kadınlar yalnız dolaşmamaya, yalnız başlarına vasıtaya binmemeye dikkat etmelidirler.

·Hac ve umre amacıyla Suudi Arabistan’a gelen vatandaşlarımızın, pasaportlarını kaybetmeleri halinde, Başkonsolosluğumuzca kendilerine geçici pasaport (Yurda Dönüşe Mahsus Seyahat Belgesi) tanzim edilebilmesi için, kendilerine umre vizesini temin eden Suudi Arabistanlı Umre firmasından alacakları “Suudi Arabistan’a giriş tarihini ve numarasını gösteren yazı”, nüfus cüzdanı ve iki adet biyometrik fotoğrafla birlikte Başkonsolosluğumuza başvurmaları gerekmektedir.

Kanunlara riayet:

·Vatandaşlarımızın hac ve umre vize ikamet (Suudi Arabistan’da kalış) sürelerini geçirmemeleri büyük önem taşımaktadır. Vize süresini geçiren vatandaşlarımızın çıkış işlemleri, Sınırdışı Etme Merkezi (Terhil) aracılığıyla yapılacağından “kendilerine umre vizesi temin eden Suudi firmasından alacakları yazıyla ve bir firma görevlisiyle” birlikte Başkonsolosluğumuza başvurmaları gerekir.

·Bazı vatandaşlarımızın, umre vizesiyle Suudi Arabistan'a giriş yaptıkları, ancak vizelerinin süresinin dolmasının ardından ülkeden ayrılmayarak kaçak olarak hac dönemini bekledikleri gözlenmektedir. Suudi Arabistan güvenlik birimleri, hac organizasyonunun olumsuz etkilenmesini önlemek için, hac öncesinde kapsamlı operasyonlarla kaçak umrecilerin önemli bir bölümünü yakalamaktadır. Yakalanan kaçak umreciler, hapis cezası alabilmekte, sınırdışı edilmesine karar verilenler çıkış işlemleri tamamlanana kadar bir süre koşullarının kötü olduğu bilinen Cidde Sınırdışı Etme Merkezi'nde (Terhil) tutulmaktadırlar. Umre vizesiyle gelip, kaçak yollarla hac yapan kişiler, hac döneminin sonunda ülkeden ayrılmaları konusunda büyük sıkıntılar çekmektedir. Her şeyden önce, Suudi Arabistan’da diğer yabancılarla kıyasla genellikle kurallara riayet ettikleri bilinen ve saygın konumda olan Türklerin kendilerini bu gibi zor durumlara düşürmemesi milletimize yaraşır bir tutum olacaktır.

·Yabancı bir ülkede kaçak olarak kalmanın büyük riskleri bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın bu yola kesinlikle başvurmamaları önemle rica olunur.

·Hac ve umre için gelen vatandaşlarımızın Suudi Arabistan’a girişte veya çıkışta havalimanında herhangi bir sorunla karşılaşmaları durumunda, şikayetlerinin kafile/firma sorumlusunca makul biçimde dile getirilmesi mümkün olmakla birlikte alkış, slogan veya başka bir yöntemle protesto girişiminde kesinlikle bulunmamaları, böyle bir durumla karşılaşılması hainde durumu suhuletle bekleyip böyle bir durumu, gün saat ve uçuş bilgileriyle, değerlendirmelerimiz çerçevesinde ilgili makamların dikkatlerine getirebilmemizi teminen Başkonsolosluğumuza iletmeleri en isabetli yöntem olacaktır.

·Vatandaşlarımızın bulunulan evsahibi ülkenin kanun ve kurallarına azami düzeyde riayet etmeleri beklenmektedir. Ülkemizde normal karşılansa dahi, Suudi Arabistan topraklarında siyasi mahiyette herhangi bir ülkenin lehine veya aleyhine slogan atılması, eylem düzenlenmesi protesto vb. siyasi olarak nitelendirilebilecek faaliyetlerde bulunulması, siyasi mesaj içerikli tişört giyilmesi, şapka takılması vb. yasak olup, aykırı hareket edenler için takibat yapılmaktadır.

·Suudi Arabistan’dan ayrılırken kişi başına en fazla 60.000 Suudi Arabistan Riyalinin (yaklaşık 16.000 ABD Doları) çıkarılmasına müsaade edildiğinden, yolcuda sözkonusu meblağın üzerinde bir para miktarı mevcut olması halinde önceden ilgili havaalanı gümrüğüne bildirimde bulunulması gerekmektedir. Sözkonusu kuralı bilmediğini söylemek mazeret olarak katiyetle kabul edilmemektedir. Bu konuya dair ayrıntılı duyurumuza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://cidde.bk.mfa.gov.tr/ShowAnnouncement.aspx?ID=246545

·Suudi Arabistan’da suç unsuru olan faaliyetlerde bulunulması halinde, kişi polis tarafından gözaltına alınabilmekte, bilahare tutuklanıp cezaevine gönderilebilmektedir. Kişinin yabancı uyruklu olması, bu konudaki mutad uygulama ve yargılama sürecinden muaf tutulacağı anlamına gelmemektedir.

· Yukarıda da ifade edildiği üzere, olağandışı bir durumla karşılaşıldığında, öncelikle kafile sorumlusuna bilgi verilmelidir. Sorun çözülemiyorsa, gelinen seyahat firmasının yetkilisine veya Din Hizmetleri Ataşeliğine ya da Diyanet Mekke/Medine Ekip Başkanlıklarına bilgi verilmesi uygun olacaktır. Başkonsolosluğumuza, consulate.jeddah@mfa.gov.tr e-posta adresi ve Başkonsolosluğumuzun facebook sayfasının (TC Cidde Başkonsolosluğu) yanı sıra, mesai gün ve saatlerinde +966 12 660 16 07 (Dahili 110/115), mesai gün ve saatleri dışında sadece acil durumlarla sınırlı olmak üzere, +966 53 207 9651 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Saygıyla duyurulur.

T.C. Cidde Başkonsolosluğu

Pazar - Perşembe

09:00 - 17:00

Konsolosluk Şubemiz Pazar-Perşembe günleri 09:00-14:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
1.1.2020 Yeni yıl tatili
24.5.2020 26.5.2020 Ramazan Bayramı
31.7.2020 3.8.2020 Kurban Bayramı
23.9.2020 Suudi Arabistan Milli Günü
29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı