Yeni Dövizle Askerlik Kanunu/ Başvuru Esasları

Cidde Başkonsolosluğu 03.02.2016

A) GENEL ESASLAR
1. Ödenecek döviz miktarı 6000 Avro'dan 1000 Avro'ya indirilmiştir.
2. Bedelin taksitle ödenmesi mümkün değildir; peşin ödenmesi gerekmektedir. Başkonsolosluğumuzdan yapılacak başvurular için ödeme miktarı 1000 Avro karşılığı 4096 SAR’dır.
3. Yeni kanunun yürürlüğe girdiği 27 Ocak 2016 tarihinden önce, eski mevzuat gereğince 1000 Avro karşılığı veya daha fazla para ödemiş olanlar, askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklardır. Bu vatandaşlarımızın herhangi bir işlem yapmalarına gerek bulunmamaktadır.
4. Dövizle askerlikten yararlanmak için yükümlülerin başvurabilecekleri en son tarih, 38 yaşlarını tamamlayacakları yılın 31 Aralık tarihidir.
5. 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar dövizli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurmamış olanlar ile daha önce başvurduğu halde ödemelerini süresi içinde tamamlamadığı için dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar:
Gerekli şartları taşıdıklarını 31 Aralık 2017 tarihine kadar Başkonsolosluğumuza başvurmak suretiyle belgelendirmeleri, başvuruları kabul edildiği takdirde 1000 Avro'yu peşin olarak ödemeleri kaydıyla bu kanundan yararlanabileceklerdir.

B) KİMLER YARARLANABİLİR?
1. Yabancı ülkelerde, oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren, meslek veya sanat mensubu statülerinden biri ile ya da yabancı ülke vatandaşlık hakkına sahip olarak Türkiye'de geçen süreler hariç toplam en az 3 yıl (1095 gün) süreyle çalışmış olanlar,
2. Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer askerlik hizmet şekillerinden biri ile silahaltına alınmamış olanlar,
3. Durumlarını ispatlayan belgelerle birlikte, en geç 38 yaşını tamamlayacakları yılın 31 Aralık tarihine kadar Başkonsolosluğumuza başvuranlar ve 1000 Avro (karşılığı 4096 SAR) ödeyenler,


C) KİMLER YARARLANAMAZ?
1. Yabancı bir ülkede yasal ikamet etme veya çalışmasını sağlayan izinleri sona ermiş olanlar veya bu izne hiç sahip olmayanlar.
2. Maaşları, ücretleri veya yollukları yurt içinden ödenen bir işte çalıştıkları tespit edilenler.
3. 38 yaşını tamamladıkları yılın 31 Aralık tarihinden sonra başvuran yükümlüler.
4. Meslek veya sanatlarını yurt içinde yaptıkları tespit edilenler.
5. Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi görevlisi sıfatıyla yurtdışında bulunduğu tespit edilenler.


D) BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?
1. Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi (1 adet)
2. Mevcut pasaport ve varsa eski pasaportların aslı ile işlem görmüş tüm sayfaların fotokopisi ve gerekirse tercümesi (1 nüsha)
3. Suudi ikame belgesinin aslı ve fotokopisi (1 adet)
4. Firmanız/Kefilinizden, çalışmakta olduğunuza dair alacağınız işe başlama tarihi ve mesleğinizi belirten Ticaret Odası tasdikli çalışma belgesi (Arapça veya İngilizce olabilir)
5. İki adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf
(İhtiyaç halinde Konsolosluk ilave belgeler talep edebilir.)


E) NASIL BAŞVURULUR? KONSOLOSLUKTAN RANDEVU ALINMASI GEREKİR Mİ? NE ZAMANA KADAR BAŞVURMAK GEREKİR?
1. Başkonsolosluğumuzda dövizle askerlik başvuruları 07.02.2016 tarihinden itibaren alınmaya başlanacaktır.
2. Başvuruda yoğunluk yaşanabileceğinden dolayı, vatandaşlarımızın Konsoloslukta uzun süre beklemelerini önlemek amacıyla www.konsolosluk.gov.tr adresinde E-RANDEVU bölümünden randevu almaları tavsiye edilmektedir. Dövizle askerlik başvuruları haftaiçi (Pazar-Perşembe) 08.30-13.00 saatleri arasında kabul edilecektir.
Randevusuz şekilde özellikle uzak şehirlerden gelen vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için, Başkonsolosluğumuza 08.30-13.00 saatleri arasında şahsen müracaat edilebilmekle birlikte, randevulu başvurular öncelikli olacaktır.
3. Kanunun herhangi bir son başvuru tarihi yoktur. Başvuru şartlarını taşıması koşuluyla vatandaşlarımız diledikleri zaman (en geç 38 yaşına kadar) başvurularını yapabilirler.

Saygıyla duyurulur.
T.C. Cidde Başkonsolosluğu


Pazar - Perşembe

09:00 - 17:00

KONSOLOSLUK ŞUBEMİZ PAZAR-PERŞEMBE GÜNLERİ 08:30-14:00 SAATLERİ ARASINDA HİZMET VERMEKTEDİR.
1.1.2018 Yeni yıl tatili
23.4.2018 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
14.6.2018 17.6.2018 Ramazan Bayramı
20.8.2018 24.8.2018 Kurban Bayramı
23.9.2018 Suudi Arabistan Milli Günü
29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı