Türkiye Cumhuriyeti

Cidde Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Gümrük Kapılarında Oy Verme İşlemi , 04.07.2010

Yüksek Seçim Kurulu'nun 2010/413 ve 2010/423 sayılı kararlarıyla, 12.09.2010 tarihinde yapılacak Anayasa değişikliklerinin halkoylamasına sunulmasında, Nusaybin Kara Hudut Kapısı’nda 08.00-17.00 ve Akçakale Gümrük Sınır Kapısı’nda 08.30-24.00 saatleri arasında oy verilebileceği hükme bağlanmıştır.