Türkiye Cumhuriyeti

Cidde Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Özel Tüketim Vergisi Oranlarında Değişiklik , 15.11.2012


22.09.2012 tarihli ve 28419 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3735 sayılı  “Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarları ile Tapu Harçları Oranlarının Belirlenmesi Hakkında Karar” uyarınca, 4760 sayılı “Özel Tüketim Vergisi Kanunu”na ekli (II) sayılı listedeki “87.03” G.T.I.P numaralı mallardan Diğerleri/motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyenler” için uygulanan % 37 vergi oranı % 40 olarak yeniden tespit edilmiştir.

 

Sözkonusu karar metninin tamamına aşağıdaki internet adresinden ulaşılması mümkündür.

 

"http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/09/20120922.htm

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 167’nci maddesi kapsamında otomobil ithal etme imkanı bulunan ve bu haktan istifade etmeyi düşünen vatandaşlarımıza yeni vergi oranları saygıyla duyurulur.