Türkiye Cumhuriyeti

Cidde Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Hakkı , 15.11.2012


07.05.2010 tarihli ve 5982 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”da getirilen düzenlemeyle, Anayasa’da güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı tanınmıştır.

 

23 Eylül 2012 tarihinde yürürlüğe giren sözkonusu düzenleme çerçevesinde yurtdışı temsilcilikleri de bireysel başvuru evrakını kabul edecek makamlar arasında sayılmaktadır.  Yurtdışı temsilciliklerimizin ve bu bağlamda Başkonsolosluğumuzun temel görevi,  usulüne uygun olarak teslim edilen bireysel başvuru evrakının Anayasa Mahkemesi’ne ulaştırılmasıdır.

 
Bireysel başvuru koşulları ve bireysel başvuruya ilişkin tüm bilgi ve belgeler (başvuru formu, başvuru formunun doldurulmasına ilişkin kılavuz, ilgili mevzuat ve duyurular) Anayasa Mahkemesi’nin internet sayfasında (http:/www.anayasa.gov.tr) yayınlanmış bulunmaktadır.

 

Görev bölgemizde ikamet eden vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.