Türkiye Cumhuriyeti

Cidde Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Askerlik Durum Belgesi , 29.12.2013

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığı'nca yapılan düzenleme çerçevesinde, askerlikle ilişkisi olmayan vatandaşlarımız e-devlet kapısı üzerinden (www.turkiye.gov.tr) "Askerlik Durum Belgesi" çıktısı alabilecek ve bu belgeyi talep eden makamlara sunabilecektir. Bu kapsamda;

- Anılan belge ilgili makamların imza ve mührünü taşıyan askerlik durum belgesi ile aynı hukuki niteliğe sahip olacak;

- E-devlet kapısı üzerinden alınan askerlik durum belgesi ibraz eden vatandaşlardan, ayrıca yetkili makamlarca hazırlanmış askerlik durum belgesi istenmeyecek;

- İlgili makamlar, e-devlet kapısında yer alan "Askerlik Durum Belgesi Doğrulama Hizmetini" kullanarak ilgili kişinin vatandaşlık numarası ile belgenin barkod numarasını eşleştirmek suretiyle, başvuruda bulunanlarca ibraz edilen ve barkod numarası taşıyan “Askerlik Durum Belgesi”ni geçerli kabul edecektir.

Saygıyla duyurulur.