Türkiye Cumhuriyeti

Cidde Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Kefil Değiştirme , 13.06.2014

Suudi  Arabistan Çalışma  Bakanlığından yapılan bir açıklamada, aşağıda kayıtlı üç durumda, kefilin izni aranmaksızın nakli kefalet yapılabileceği bildirilmiştir.

1. İşverenin kırmızı çizgide olması,

2. İşverenin, çalışanın ikamet tezkeresinin  geçerlilik süresinin sona ermesini müteakip bir ay içerisinde uzatmaması,

3. İşverenin, çalışanın ücretini üç ay boyunca ödememesi.

Yukarıda sözkonusu durumda bulunan vatandaşlarımızın kefillerini değiştirmek istedikleri takdirde, bu amaçla Çalışma Ofisine (Mektebu’l Amel) başvurmaları gerekmektedir.

T.C. Cidde Başkonsolosluğu