Türkiye Cumhuriyeti

Cidde Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Doğum Tescil Işlemleri , 26.01.2015

Suudi Arabistan’da yeni doğan çocuklarını nüfus kayıtlarına tescil ettirmek için ebeveynden birinin Konsolosluğa başvurusu yeterlidir. Bununla birlikte, yeni sistem çerçevesinde ilgili Nüfus Müdürlüğüyle yazışma yapılmasına gerek kalmadan Konsoloslukça doğrudan tescil işlemi yapılıp nüfus cüzdanı düzenlenebildiğinden, çocuk için aynı gün e-pasaport başvurusunda bulunulması mümkündür. Bu çerçevede, e-pasaport başvurusu için anne-babanın her ikisinin muvafakati gerektiğinden ebeveynin Konsolosluğa birlikte gelmeleri uygun olacaktır.

 

Bilindiği üzere, Nüfus Kanununa göre yurtdışında bulunan vatandaşlarımız nüfus (doğum, evlilik vs.) bildirimlerini 60 gün içerisinde Konsolosluğa yapmakla yükümlüdürler.

 

Çocuğunuzun doğum tescili için gerekli belgeler:

-Doğum belgesi ve fotokopisi

-Evlenme cüzdanı ve fotokopisi

-Anne ve babanın nüfus cüzdanları ve fotokopileri.

 

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

T.C. Cidde Başkonsolosluğu