Türkiye Cumhuriyeti

Cidde Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Suudi Arabistan'da Siyasi Faaliyetlerde Bulunulması , 16.11.2015

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından Başkonsolosluğumuzla birlikte Cidde bölgesindeki tüm Konsolosluklara çeşitli vesilelerle gönderilen muhtelif genelgelerde;

- Suudi Arabistan’da ikamet eden yabancıların, herhangi bir ülkenin lehinde veya aleyhinde, ülkelerinin içişlerini ilgilendiren konularda siyasi ve muhalefet amaçlı kutlama, toplantı, propaganda, protesto, forum vb. faaliyetler düzenlemelerinin Suudi kanunlarınca yasak olduğu,  

- Bu tür faaliyetlerde bulunanlar hakkında ilgili kanunlar gereğince yasal işlem uygulanacağı bildirilmekte;

- Konsolosluklardan vatandaşlarına bu konuda gerekli uyarıların yapılması talep edilmektedir.

Daha önceki benzer duyurularımızda yer aldığı üzere, sözkonusu mevzuata aykırı faaliyetlerde bulunanlar tespit edildiğinde kişiler gözaltına alınıp tutuklanabilmekte, konu savcılığa, ardından gerekli görülmesi halinde mahkemeye intikal edebilmekte olup, mahkemenin vereceği karar doğrultusunda ilgililer hakkında idari ve cezai işlem yapılmaktadır.

Görev bölgemizdeki vatandaşlarımızın yerel mevzuat ve kanunlar ile ülkemiz yasalarına hassasiyetle riayet ettikleri bilinmekle birlikte, konunun bir kez daha vatandaşlarımızın dikkatine getirilmesinde fayda görülmektedir.

Saygıyla duyurulur.

T.C. Cidde Başkonsolosluğu