Türkiye Cumhuriyeti

Cidde Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Eski Tip Pasaportların Tamamen Yürürlükten Kaldırılması , 07.12.2015

Eski Tip Pasaport Hamili Olan Vatandaşlarımızın Dikkatine

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün (ICAO) yapmış olduğu düzenleme uyarınca, 1 Haziran 2010 tarihinden itibaren vatandaşlarımıza makinada okunabilir e-pasaportlar verilmeye başlanmıştı.

24 Kasım 2015 tarihinden sonra makinada okunabilir olmayan eski tip pasaportların kullanım dışı kalarak yürürlükten kaldırılması nedeniyle, bu tip pasaportların kullanımına anılan tarih itibariyle tamamen son verilmiştir.

Bu çerçevede, eski tip pasaportlar sözkonusu tarihten sonra uluslararası kullanıma tamamen kapatıldığından, halen varsa eski tip pasaport hamili vatandaşlarımızın pasaportlarını yenilemeleri önemle rica olunur.

Saygıyla duyurulur.
T.C. Cidde Başkonsolosluğu