Türkiye Cumhuriyeti

Cidde Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Yeni Dövizle Askerlik Yasası , 21.01.2016

Dövizle askerlik konusundaki kanun tasarısı 14 Ocak 2016 tarihinde TBMM'de kabul edilerek yasalaşmış ve yasadaki şartları taşıyan vatandaşlarımız için dövizle askerlik ücreti 1000 Avro (karşılığı döviz) olarak belirlenmiştir. Sözkonusu kanun değişikliği, resmi gazetede yayınlanmasının ardından yürürlüğe girecektir.

Mevcut aşamada, dövizle askerliğe ilişkin yeni uygulama konusunda Milli Savunma Bakanlığımızın belirleyeceği esasların Başkonsolosluğumuza bildirilmesi beklenmektedir. Konu hakkında bilahare ayrıntılı duyuruda bulunulacaktır.

T.C. Cidde Başkonsolosluğu