Türkiye Cumhuriyeti

Cidde Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Türkiye Gümrük Bölgesi Dışında Yerleşik Kişilerin Türkiye'de Kişisel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına Geçici İthal İzni Konusunda Yeni Uygulama , 22.01.2016

 

Türkiye gümrük bölgesine kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarının getirilmesine ilişkin ilgili Bakanlar Kurulu Kararı hakkındaki bilgi notu ekte sunulmaktadır.

 

Bunun yanısıra, konuyla ilgili ayrıntılı bilgilere http://ggm.gtb.gov.tr/sikca-sorulan-sorular/bireysel/yolcu-beraberi-tasitlar web adresinden de ulaşılabilmektedir.

 

Saygıyla duyurulur.

T.C. Cidde Başkonsolosluğu 

İlgili Dosyalar :

- Türkiye Gümrük Bölgesi Dışında Yerleşik Kişilerin Türkiye'de Kişisel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına Geçici İthal İzni Konusunda Yeni Uygulama.pdf