Türkiye Cumhuriyeti

Cidde Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Dövizle Askerlik Başvuruları , 30.01.2017

1) 2017 yılı dövizle askerlik bedeli: 3.936,50 SAR’dir.

2) Dövizle askerliğe başvuru belgeleri: 
- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (1 Adet)
- Mevcut pasaport (ve varsa yurtdışında çalışırken kullanılan eski pasaportların) aslı ile işlem görmüş tüm sayfaların fotokopisi ve tercümesi (1 nüsha) 
- Suudi ikamenin aslı ve fotokopisi (1 Adet)
- Firmadan/Kefilden Ticaret Odası tasdikli işe başlama tarihi ve mesleğin belirtildiği çalışma belgesi
- 2 adet son 6 ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf

Not-1: Baba refakatinde/kefaletinde olup, nakli kefale yapanlar için cevazattan print ve tercümesi.
Not-2: İkame kartında “ikamenin bitiş tarihi” yer almayanların sistem üzerinde ikamesinin sona eriş tarihinin tespiti amacıyla print ve tercümesi.
Not-3: Konsolosluk, gerekmesi halinde ilave belgeler talep edebilir.

3) Dövizle askerliğe hak kazanabilmenin şartları: 
Dövizle askerliğe hak kazanabilmek için yurt dışında (çalışma ve oturma iznine sahip olarak) 3 yıl (1.095 gün) fiilen bulunmak gerekmektedir. Türkiye’de geçirilen günler bu süreye dahil edilmemektedir.

4) www.konsolosluk.gov.tr adresinde E-RANDEVU bölümünden randevu alınması tavsiye edilir. Randevu alanlar öncelikli sayılacaktır.

5) Dövizle askerlik başvuruları hakkında ayrıntılı bilgilere aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

http://cidde.bk.mfa.gov.tr/ShowAnnouncement.aspx?ID=249775

http://cidde.bk.mfa.gov.tr/ShowAnnouncement.aspx?ID=249723

Saygıyla duyurulur.
T.C. Cidde Başkonsolosluğu