Suudi Arabistan'da Yasadışı Konumda Bulunan Vatandaşlarımız

Riyad Büyükelçiliği 28.05.2013
SUUDİ ARABİSTAN’DA YAŞAYAN TÜM VATANDAŞLARIMIZIN DİKKATİNE ÖNEMLE SUNULUR
ÜLKEDEKİ YABANCI KAÇAK İŞÇİLERİN DURUMLARINA İLİŞKİN DUYURU
Bilindiği üzere, Suudi Arabistan Hükümeti ülkede bulunan ve konumu yasa dışı hale gelmiş yabancılara ilişkin önlemler almaktadır. Kral Abdullah bu durumda olanlara, durumlarını düzeltmeleri için 3 ay süre tanınmasını, bu sürenin bitiminde yasa dışı konumu devam edenlere ise gerekli müeyyidelerin uygulanması talimatını vermiştir. Bahsekonu süre 3 Temmuz 2013 tarihinde sona erecektir.
3 aylık geçiş sürecinde yabancı işçilere sağlanan kolaylıklar ve getirilen yükümlülükler ile yasadışı konumda bulunan yabancı işçilerin yapması gerekenler aşağıda özet olarak açıklanmıştır:
3 aylık sürede durumunu düzeltmesi gerekenler kimlerdir?
a. Bir kefilin kefaletinde olup başka bir kefile ait işyerinde çalışanlar,
b. Çalışma ve oturma izinlerinin süreleri sona erdiği halde Suudi Arabistan’dan ayrılmayanlar,
c. Kefilleri tarafından kaçak (hurub) olduğu bildirilenler,
d. Hac, umre, ziyaret, ticaret vizeleri ile ülkeye gelerek çalışan ve ikamet edenler.
Bu durumda olanlar ne yapılmalıdır?
a. Kefilinden başkasının işyerinde çalışanlar, asıl kefilleri kırmızıda (gerekli sayıda Suudlu çalıştırmıyor) ise herhangi bir muvafakat (tenazül) almaksızın ve vergi hariç hiçbir ceza ödemeksizin ülkeden ayrılabilir ya da yeşilde olan bir kefile nakli kefale yapabilirler. Asıl kefil kırmızıda değilse, bu durumda nakli kefale için kefildan muvafakat almak gerekmektedir.
b. Çalışma ve oturma izinlerinin süreleri sona erenler ülkeden ayrılmak isterlerse, oturum ve çalışma izni harçları ile mevzuata aykırı durumdan kaynaklanan geçmiş döneme ait gecikme zammı ve cezalardan (kayıt güncellemesi amacıyla yapılan parmak iziişlemini yaptırmakşartıyla)muaftırlar. Bu uygulama ile ülkeden ayrılanlar yeni giriş vizesi temin etmeleri halinde, herhangi bir kısıtlama olmadan Suudi Arabistan’a tekrar gelebileceklerdir. Bu durumda olanlar Cevazata başvuracaklardır. Bu kişiler ülkeden ayrılmak istemezlerse, kefillerinin muvafakatini almak kaydıyla (kefilleri kırmızıda olanların muvafakat almalarına gerek yoktur) yeşilde olan bir işletmeye nakli kefale yaptırabilirler. Bu işlemler Mekteb al-Amel tarafından yapılacaktır.
c. Kefilleri tarafından kaçak olduğu bildirilenler (yani “hurub”u verilenler), kefillerinin yanına dönüp anlaşarak işlerine devam edebilirler, kefilleri kırmızıda ise muvafakat almadan, değilse muvafakat alarak nakli kefale yaptırabilirler, ya da işverenleriyle aralarındaki ihtilafı mahkeme kararıyla tasfiye ederek ülkeden ayrılabilir veya nakli kefale yaptırarak çalışmaya devam edebilirler.
d. Hac ve Umre amacıyla gelip çalışanlar, isterlerse tüm cezalardan muaf olarak ülkeden ayrılabilirler, ya da yeşildeki bir işletmede çalışabilirler. Bu durumda olanların kayıt altına alınması için ilk işlemlerini Cevazat yapacak, daha sonra işletmede çalışabilmesi için gerekli prosedür Mekteb al-Amel’de yerine getirilecektir.
Genel Hükümler
a. Konumu yasa dışı hale gelmiş yabancılar, Cevazat’taki meslek kayıtları Suudi Arabistan vatandaşlarının icra etmesi gereken mesleklerden ise, bu süre içinde ücretsiz olarak meslek değişikliği yaptırabilirler.
b. Nakli kefale işlemlerinde kefalet nakli yapılan işyerinin muhakkak surette yeşilde olması ve işlemden sonra yeşilin altına düşmemesi gerekmektedir.
c. Konumu yasa dışı olan yabancı ülkeden ayrılmayı geciktirirse para ve hapis cezasına çarptırılabilir.
d. Kefilin yabancı işçiye kendisine ait belgeleri vermemesi kefalet naklini engellemez.
e. 06.04.2013 tarihinden sonra kurulan işletmelere kefalet nakli yapılamaz.
f. Suudi Arabistan’da bulunduğu sürece, çalıştırdığı yabancı işçinin çalışma ve oturma izninin geçerliliğini muhafaza etmek işverenin sorumluluğundadır. Bunun ihlali, yabancı işçiye, işverenle aralarında yapmış oldukları sözleşmeyi feshetme hakkı ve asıl işverenin onayı olmaksızın başka bir işverene nakli kefale yapma imkanı verir. Bu kuralın uygulanmasına düzeltme süreci sona erdikten sonra da devam edilecektir.
g. Yabancı yatırımcı statüsündeki bir işletmede çalışan yabancı işçi, yabancı yatırımcının, yasal bir temsilci, ya da işletmenin idaresini sağlayan bir koordinatör bırakmadan Suudi Arabistan’ı terk etmesi halinde, hizmetini taşıyabilir veya işverenin onayı olmaksızın kesin çıkışla ülkeyi terk edebilir.
Konuya ilişkin olarak, Çalışma ve İçişleri Bakanlıklarınca yayınlanan ve ayrıntılı bilgiler sunan mutabakat zaptının Türkçe tercümesi ekte sunulmaktadır.

İlgili Dosyalar

Suudi İçişleri ve Savunma Bakanlıklarınca yapılan açıklama

Pazar - Perşembe

09:00 - 17:00

KONSOLOSLUK ŞUBEMİZ PAZAR-PERŞEMBE GÜNLERİ 08:30-14:00 SAATLERİ ARASINDA HİZMET VERMEKTEDİR.
1.1.2018 Yeni yıl tatili
23.4.2018 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
14.6.2018 17.6.2018 Ramazan Bayramı
20.8.2018 24.8.2018 Kurban Bayramı
23.9.2018 Suudi Arabistan Milli Günü
29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı