Ticaret Ataşeliği Nitelikli Yerel Uzman Alımı Duyurusu

Cidde Başkonsolosluğu 01.05.2016

Türkiye Cumhuriyeti Cidde Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğinde sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere, 1 adet “Nitelikli Yerel Uzman” alınacaktır. İşe alım; ön başvuruların alınması, yapılan ön inceleme sonucunda uygun görülen belirli sayıda adayın sözlü sınava davet edilmesi ve sözlü sınav sonucuna göre en başarılı olan adayın istihdam edilmesi şeklinde gerçekleştirilecektir. Görev tanımına ve istihdam edilmesi düşünülen kişilerde aranılacak şartlara aşağıda yer verilmektedir.

Görev Tanımı: Yurtdışı temsilciliğimiz görev alanına giren raporların hazırlanmasında, fuar ve tanıtım faaliyetlerinin düzenlenmesinde, firma bilgilendirilmesinde ve eşleştirilmesinde ve ofisin idaresinde Ataşeye yardım eder, Ataşe tarafından verilecek diğer görevleri yapar.

Personelde aşağıdaki şartlar aranır.

Uzman ve nitelikli yerel uzman olarak istihdam edilebilmek için;

1) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren bölümlerinden veya dengi yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak.

2) Alanında tecrübe sahibi olmak.

3) Yabancı uyruklular için, Türkçe veya uluslararası dillerden birisine vakıf olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması halinde ise bulunulan ülke dilini veya bu ülkelerde geçerli uluslararası dillerden birisini bildiğini belgelemek.

4) Akademik nitelikte araştırma yapma ve rapor hazırlama yeteneğine sahip olmak.

5) Bilgisayar kullanımı konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmak.

6) Görevin gerektirdiği temsil niteliklerine sahip olmak.

7) Çalışma şartlarının gerektirdiği bedensel ve zihinsel yeteneklere sahip olmak.

8) Görev yapılan ülkenin vatandaşlığına veya oturma ya da çalışma iznine sahip olmak.

9) Türk uyruklu adayın erkek olması durumunda askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmak.

10) Sabıka veya adli sicil kaydı olmamak.

Yukarıda yer verilen şartları taşıyan istekliler, en geç 15 Mayıs 2016 günü mesai bitimine kadar, aşağıda yer verilen belgelerin elektronik ortama aktarılmış kopyaları ile Ataşeliğimize cidde@ekonomi.gov.tr e-mail adresi üzerinden başvurularını iletebilirler. Bu tarihten sonraki başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Sözlü sınav tarihi, başvurusu uygun görülen adaylara bilahare duyurulacaktır.

1)Fotoğraflı Özgeçmiş(CV)

2)Üniversite Diploması

3)Kimlik Belgesi

Sözlü sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. Sözlü sınavda, aşağıda yer verilen konularda, adayların bilgileri ölçülecektir.

1)Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığının görev, yetki ve sorumlulukları

2)Türkiye ekonomisi ve dış ticaret

3)Suudi Arabistan ekonomisi ve dış ticaret

4)Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler

5)Güncel ekonomik konular

T.C. Cidde Başkonsolusluğu

Ticaret Ataşeliği

Adres: Prince Sultan Street

Al Sultan Center Floor:M

P.O.Box 2338 Jeddah 21451 Saudi Arabia

Tel:+966 12 610 60 11 veya610 60 22

Faks:+966 610 60 33

E-mail:cidde@economy.gov.tr

https://www.google.com.sa/maps/place/Sultan+Tower,+Az+Zahra,+Jeddah​

Pazar - Perşembe

09:00 - 17:00

KONSOLOSLUK ŞUBEMİZ PAZAR-PERŞEMBE GÜNLERİ 08:30-14:00 SAATLERİ ARASINDA HİZMET VERMEKTEDİR.
1.1.2018 Yeni yıl tatili
23.4.2018 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
14.6.2018 17.6.2018 Ramazan Bayramı
20.8.2018 24.8.2018 Kurban Bayramı
23.9.2018 Suudi Arabistan Milli Günü
29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı