Türkiye Cumhuriyeti

Cidde Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Başkonsolosluğumuza Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alınacaktır , 20.07.2009

T.C. Cidde Başkonsolosluğu

Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınavı Duyurusu

 

 

 

 

 

 

Başkonsolosluğumuz personel ihtiyacını karşılamak üzere sınavla  Sözleşmeli Sekreter alınacaktır.

                                        

1) Adaylarda Aranan Nitelikler :

1. T.C. vatandaşı olmak
2. Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak. ( 15 Temmuz  1969 tarihinden sonra doğmuş  olmak)
3. En az lise veya dengi okullar ile bu okullara eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığımızca
    onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak.
4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak.
5. Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolaylı iflas gibi yüz  kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak.
6. Erkek adaylar için: askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak.
7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını Sağlık Kurulu
    Raporu ile belgelemek (sınavı kazanan adaylardan istenecektir).
8. Adayların okuma, yazma, konuşma ve anlama bakımından iyi düzeyde Arapça bilmeleri,   ve bilgisayar kullanmaları zorunlu olup, İngilizce bilmek tercih  nedenidir.

 

2) Sınavlar:

A. Yazılı Eleme Sınavı ( 24 Ağustos 2009, Pazartesi  günü,  10.00-16.30 saatleri arasında Başkonsolosluk binasında yapılacaktır)

 

10.00-12.00 saatleri arası:

1. Arapçadan Türkçeye çeviri  (1 saat)
2. Türkçe Kompozisyon (1 saat)

13.30-15.30 saatleri arası:

1. Türkçeden Arapçaya çeviri (1 saat)
2. Arapça Kompozisyon (1 saat)

3. İngilizce

4. Matematik

Yazılı eleme sınavında başarılı olan adaylar 26 Ağustos 2009, Çarşamba günü, saat 10.00’da yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edilecektir.

 

B. Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:

- Genel Kültür (Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı ve Türk İnkılap Tarihi)
- Bilgisayar kullanımı

 

3) Adaylardan İstenen Belgeler:

- Başvuru dilekçesi ve kısa özgeçmiş  (dilekçede; adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir).
- Pasaportun ve Suudi Arabistan ikame izni belgesinin aslı veya yazılı sayfalarının onaylı fotokopileri
- Nüfus Hüviyet Cüzdanının aslı veya onaylı fotokopisi (arkalı önlü)
- Son aldığı diplomanın aslı veya fotokopisi (onaylı fotokopi sınavı kazanan adaydan dosyaya konmak üzere istenecektir)
- İki adet vesikalık fotoğraf  
- Erkek adaylar için: askerlik terhis belgesinin aslı veya fotokopisi (onaylı fotokopi sınavı kazanan adaydan istenecektir)

- Varsa daha önce çalışılan işyerlerinden alınan referans belgeleri,

 

Sınava katılmak isteyenlerin, en geç  22 Ağustos 2009, Cumartesi günü  saat 14.00’e kadar şahsen    veya yazılı  olarak (posta ya da e-posta) Türkiye Cumhuriyeti Cidde Başkonsolosluğu’na başvurmaları    gerekmektedir.  Yazılı sınava girerken, pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

Başvuru Adresi :

Turkish Consulate Generale

P.O. Box: 70 Jeddah 21411 Saudi Arabia

E-Posta : turkcons.jeddah@mfa.gov.tr