Türkiye Cumhuriyeti

Cidde Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Ülkemizde Bu Yil Düzenlenecek Genel Seçimlere İlişkin Duyuru , 20.01.2015

Değerli vatandaşlarımız,

2015 yılında gerçekleştirilecek Milletvekili Genel Seçimlerine yönelik çalışmalar ilgili kurumlarımızca sürdürülmektedir. Seçimler konusundaki gelişmeler ve gerekli bilgilendirmeler Başkonsolosluğumuz tarafından yapılacak duyurularla görev bölgemizde mukim vatandaşlarımıza iletilecektir.

Başkonsolosluğumuz tarafından yapılan duyuruların vatandaşlarımız tarafından takip edilmesi önem arzetmektedir.

Hazırlıkların devam ettiği bu aşamada, görev bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) internet sitesine (www.ysk.gov.tr) girerek “yurtdışı seçmen kütüğü”nde kayıtlarının bulunup bulunmadığını kontrol etmeleri uygun olacaktır.

Seçmen kütüğünde kaydı bulunmayan vatandaşlarımızın, seçimlerde oy kullanabilmeleri için Başkonsolosluğumuza müracaat ederek adres beyanında bulunmaları lazım gelmektedir.

Ayrıca, YSK tarafından seçimlerle ilgili olarak yapılacak duyuruların vatandaşlarımıza doğrudan ulaştırılması mümkün olmakla birlikte, bunun için YSK internet sayfasında “yurtdışı seçmen sorgulama” bölümüne girilerek e-posta adresi bildiriminde bulunulması gerekmektedir.

 Saygıyla duyurulur.