Türkiye Cumhuriyeti

Cidde Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Milletvekili Genel Seçimleri İçin Seçmen Kayit İşlemleri , 09.03.2015

Seçmen niteliğine sahip ve yerleşim yeri yurtdışı olmasına rağmen,

- Yurtdışı seçmen kütüğünde ismi bulunmayan,

- Kayıtlarında düzeltme yapmak isteyen veya

- Yerleşim yeri değişikliği bildiriminde bulunmak isteyen seçmenlerin;

Askı dönemi olan 14 Mart - 27 Mart 2015 tarihleri arasında;

a-      Yurtdışında bulunmaları halinde;

1. Örneği ek olarak aşağıda sunulan Adres Beyan Formu’nu doldurup, bağlı bulundukları veya herhangi bir dış temsilcilik konsolosluk şubesine başvurmaları gerekmektedir.

2. Başvuru sahipleri tarafından doldurulup imzalanan Adres Beyan Formları ilgili temsilciliklerce taranarak Yurtdışı İlçe Seçim Kurulu’na gönderilmektedir.

b-      Yurtiçinde bulunmaları durumunda;

1. Adres Beyan Formu’nu doldurarak hamili bulundukları pasaportla birlikte en yakın nüfus müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

2. Nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı Adres Beyan Formu’nun bir örneği ve eklerinin, doğrudan Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na iletilmesi veya herhangi bir ilçe seçim kuruluna teslim edilmesi gerekmektedir.

 

İlgili Dosyalar :

- Yurtdışı Adres Beyan Formu.pdf