Türkiye Cumhuriyeti

Cidde Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Pasaportlarını Kaybetmiş Vatandaşlarımızın Hizmet Belgesi Düzenlenmesi Taleplerine Ilişkin Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Ataşeliğinin Duyurusu , 25.04.2016

Bilindiği üzere Suudi Arabistan’da çalışmış veya çalışmakta olan vatandaşlarımızın çalışma sürelerinin belgelendirilmesine ilişkin olarak Ataşeliğimizce düzenlenen Hizmet Belgesi için pasaport bilgileri esas alınmaktadır. Pasaportlarını kaybetmiş vatandaşlarımız için Hizmet Belgesi düzenlemesi konusunda sıkıntı yaşanmaktadır.

Ataşeliğimiz ile Suudi Arabistan Sosyal Sigorta Kurumu (GOSİ) arasında yakın zamanda yapılan görüşmelerde, pasaportlarını kaybetmiş olan vatandaşlarımız için, çalışma süreleri boyunca GOSİ’de sigorta kaydının yapılmış olması kaydıyla,  pasaport numaralarının ibraz edilmesi durumunda GOSİ nezdinde çalışma kaydı araştırması yapılabileceği anlaşılmıştır. Bu nedenle, daha önce pasaportlarının kayıp olması nedeniyle kendileri için Hizmet Belgesi düzenlenememiş vatandaşlarımızın çalışma sürelerinin GOSİ nezdinde araştırılması için, çalışma süreleri boyunca kullandıkları pasaportlarının numaraları ile Ataşeliğimize başvurmaları durumunda gerekli araştırma yapılacaktır.

 

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği