Türkiye Cumhuriyeti

Cidde Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Suudi Arabistan ile İmzalanan Anlaşmalar, 01.01.2011

Anlaşma/Protokol/Mutabakat Muhtırası Adı

 

İmzalandığı Yer-Tarih

Türkiye Cumhuriyeti ile Hicaz, Necit Mülhakatı Arasında Muhadenet Muahedesi

Mekke – 3.8.1929

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında İmzalanan Hava Ulaştırmalarına Dair Anlaşma

Ankara - 12.6.1968

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması

Riyad – 1.5.1974

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Ticaret Anlaşması

Riyad – 1.5.1974

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Kültür Anlaşması

Riyad – 1.5.1974

Türkiye-Suudi Arabistan Ekonomik İşbirliği Karma Komisyonu 1. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı

Ankara – 21.12.1983

Türkiye-Suudi Arabistan Ekonomik İşbirliği Karma Komisyonu 2. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı

Riyad – 9.1.1985

Suudi Arabistan ile Türkiye Arasında Deniz Taşımacılığı İşletmeciliğinin Koordine Edilmesine Dair Anlaşma

Ankara – 19.3.1986

Uluslararası Karayolu Taşıma Anlaşması

Ankara – 19.3.1986

Suudi Arabistan - Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu Mutabakat Zaptı

Ankara – 12.2.1986

Suudi Arabistan - Türkiye 4. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Mutabakat Zaptı

Cidde – 7.6.1987

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında İki Akit Devletin Hava Taşımacılık Teşebbüslerinin Faaliyetleri Dolayısıyla Vergilerde Karşılıklı Muafiyet Anlaşması

Antalya - 11.1.1989

Suudi Arabistan - Türkiye 5. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Mutabakat Zaptı

Antalya – 11.1.1989

Türkiye - Suudi Arabistan 6. Dönem Ekonomik İşbirliği Karma Komisyonu Mutabakat Zaptı

Riyad – 19.4.1992

Türkiye-Suudi Arabistan Karma Ekonomik Komisyonu 7. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı

İstanbul – 25.5.2000

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Suudi Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi Arasında İş Konseyi Kurulması Mutabakat Muhtırası

Riyad – 11.10.2003

8. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı Mutabakat Muhtırası

Cidde – 19.5.2004

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Güvenlik, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Mücadele Alanında İşbirliği Anlaşması

Riyad – 12.2.2005

Türk Standartlar Enstitüsü (TSE) ve Suudi Arabistan Standartlar Kurumu (SASO) Arasında Teknik İşbirliği Programı

Türkiye – 26.4.2005

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma

Ankara – 8.8.2006

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Karayoluyla Yolcu ve Yük Taşımacılığının Düzenlenmesi Hakkında Anlaşma

Ankara – 8.8.2006

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında Mutabakat Zaptı

Ankara – 8.8.2006

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile Suudi Arabistan Krallığı Bakanlar Kurulu Divanı Başkanlığı Milli Arşiv ve Belge Merkezi Arasında İşbirliği Protokolü

Ankara – 8.8.2006

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Dışişleri Bakanlığı Arasında Siyasi Danışmalara İlişkin Mutabakat Muhtırası

Ankara – 8.8.2006

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması

Ankara – 9.11.2007

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Turizm Yüksek Komisyonu Arasında Turizm İşbirliği Mutabakat Zaptı

Riyad – 5.3.2008

Türkiye-Suudi Arabistan Ekonomik Komisyonu 9. Dönem Toplantısı Protokolü

Ankara – 26.11.2008

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Deniz Ulaştırması Alanında İşbirliği Anlaşması

Riyad – 3.2.2009

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşması

Riyad – 3.2.2009

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Çalışmalar Enstitüsü ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Arasında İşbirliği Kurulması Hakkında Mutabakat Muhtırası

Riyad – 1.6.2009

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Bilim ve Eğitim Alanlarında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı

Ankara – 10.3.2010

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği (Çerçeve) Anlaşması

Ankara – 24.5.2010